Sunday, September 9, 2007

Turun ympäristötaidetta

"Micha Ullmanin graniittisista kivenlohkareista koostuva tilataideteos Pohjoinen (Laiva) sulautuu Varvintorin pintaan."
WAM toteaa: "Teos on noin 20 m pitkä ja 6 m leveä, koostuu 13 graniittikivestä.
Teos toimii myös istuskelupaikkana. Erilaiset tanssi- ja musiikkiesitykset voivat hyödyntää sen luomaa tilaa ja muotoa.
Perusidealtaan veistos on muistomerkki alueen aikaisemmasta käyttötarkoituksesta:
täällä paikalla sijainnut vanha telakka merkitään taiteen keinoin nykyiseen kaupunkikuvaan."
Sponsorit :
The Israel Phoenix Assurance Company Ltd, Loimaan Kivi Oy, Hartela Oy, Elomatic-Yhtiöt, Turun Tilikeskus Oy, Pizzeria Dennis Oy.
Myös toisen maailmansodan aikainen panssarieste Salpalinja sulautui hyvin Sallan maisemaan.
Täällä ei paljoa istuskeltu eikä tanssittu.

No comments: